☂❤چـتـــــری بـرای دو نـفـــــــــــر❤☂

از پـرچیــن امیــدهـایت ، چتــری برایم بفرست ، که من خیـس دلتینگیهـایت شده ام. چتری برای دو نفــر


ادامه مطلب
☂❤ یکــ ے از ما دو نفــر❤☂ |2:4 | پنجشنبه بیست و چهارم شهریور 1390 |


ادامه مطلب
☂❤ یکــ ے از ما دو نفــر❤☂ |19:55 | پنجشنبه بیست و هفتم مهر 1391 |


ادامه مطلب
☂❤ یکــ ے از ما دو نفــر❤☂ |23:6 | چهارشنبه بیست و ششم مهر 1391 |


ادامه مطلب
☂❤ یکــ ے از ما دو نفــر❤☂ |21:25 | سه شنبه بیست و پنجم مهر 1391 |


ادامه مطلب
☂❤ یکــ ے از ما دو نفــر❤☂ |0:57 | شنبه هشتم مهر 1391 |

 

چشمای بسته ی تو رو با بوسه بازش میكنم
قـلب شكسته ی تو رو خــودم نـوازش میكنم

نمـیـذارم تنــگ غــروب دلـت بگیــره از كـسـی
تا وقتی من كنارتم به هر چی میخوای میرسی


خـودم بغـل میگیرمت پر میشم از عطــر تنت
كاشكـی تو هم بفهمـی كه میمیرم از نبودنت

خـودم به جـای تو شبـا بهـونـه هاتو میشمرم
جــای تـو گـریه میكنم جای تـو غصـه میخورم


هـر چی كه دوس داری بگو حرفای قلبتو بزن
دلخوشی هات مال خودت درد دلات برای من

مـن واسه ی داشتن تـو قیـد یه دنیـا رو زدم
كاشكی ازم چیزی بخوای تا به تو دنیامو بدم

خـودم بغـل میگیرمت پر میشم از عطــر تنت
كاشكـی تو هم بفهمـی كه میمیرم از نبودنت

خـودم به جـای تو شبـا بهـونـه هاتو میشمرم
جــای تـو گـریه میكنم جای تـو غصـه میخورم

☂❤ یکــ ے از ما دو نفــر❤☂ |13:41 | جمعه سی و یکم شهریور 1391 |


ادامه مطلب
☂❤ یکــ ے از ما دو نفــر❤☂ |22:52 | چهارشنبه بیست و نهم شهریور 1391 |

 

 


ادامه مطلب
☂❤ یکــ ے از ما دو نفــر❤☂ |0:11 | پنجشنبه بیست و سوم شهریور 1391 |


ادامه مطلب
☂❤ یکــ ے از ما دو نفــر❤☂ |0:8 | یکشنبه پنجم شهریور 1391 |

 

اولین شام مشترک در خانه جدید


ادامه مطلب
☂❤ یکــ ے از ما دو نفــر❤☂ |0:12 | شنبه چهارم شهریور 1391 |